نمایندگان فروش جی تی رادیال

فروشگاه FD

021-33441000
09121774957

خیابان امیر کبیر شرقی- چهار راه سرچشمه-کوچه سرچشمه-پلاک 1

فروشگاه تایرزون

021-33562516
09107777548

خیابان امیرکبیر شرقی- چهار راه سرچشمه-کوچه سرچشمه-پلاک 3و5