جی تی رادیال

مشخصات فنی تایر

نام طرح انگلیسی تایر:

GT Radial

نام برند:

نیاز به تویوب:

ندارد

مناسب برای خودروهای:

فصل:

-

توضیحات:

-

اشتراک گذاری در:

جدول سایزبندی

175/65R14 88=560kg T=190km/h اندونزی
175/65R14 90=600kg T=190km/h اندونزی
195/70R15 104=900kg R=170km/h اندونزی
195/70R15 102=850kg R=170km/h -
205/70R15 104=900kg R=170km/h -
205/70R15 106=950kg R=170km/h اندونزی
215/70R15 107=975kg S=180km/h اندونزی
215/70R15 109=1030kg S=180km/h اندونزی
225/70R15 112=1120kg S=180km/h اندونزی
225/70R15 112=1120kg R=170km/h اندونزی
225/70R15 110=1060kg R=170km/h -
175/75R16 99=775kg R=170km/h -
175/75R16 101=825kg R=170km/h اندونزی
185/75R16 102=850kg T=190km/h -
185/75R16 104=900kg T=190km/h اندونزی
185/85R16 102=850kg T=190km/h -
195/60R16 99=775kg H=210km/h اندونزی
195/60R16 97=730kg H=210km/h -
195/65R16 102=850kg T=190km/h -
195/65R16 104=900kg T=190km/h اندونزی
195/75R16 105=925kg R=170km/h -
195/75R16 107=975kg R=170km/h اندونزی
205/65R16 107=975kg T=190km/h اندونزی
205/65R16 105=925kg T=190km/h -
205/75R16 113=1150kg R=170km/h اندونزی
205/75R16 111=1090kg R=170km/h -
215/60R16 101=825kg H=210km/h -
215/60R16 103=875kg H=210km/h اندونزی
215/65R16 109=1030kg T=190km/h -
215/65R16 107=975kg T=190km/h -
215/70R16 108=1000kg T=190km/h اندونزی
215/70R16 106=950kg T=190km/h -
215/75R16 114=1180kg R=170km/h -
215/75R16 116=1250kg R=170km/h اندونزی
225/65R16 112=1120kg T=190km/h اندونزی
225/65R16 110=1060kg T=190km/h -
225/75R16 118=1320kg R=170km/h اندونزی
225/75R16 116=1250kg R=170km/h -
225/75R16 118=1320kg R=170km/h اندونزی
235/65R16 113=1150kg R=170km/h -
235/65R16 121=1450kg R=170km/h اندونزی