جی تی رادیال

مشخصات فنی تایر

نام طرح انگلیسی تایر:

GT Radial

نام برند:

نیاز به تویوب:

ندارد

مناسب برای خودروهای:

فصل:

-

توضیحات:

-

اشتراک گذاری در:

جدول سایزبندی

195/55R15 85=515kg V=240km/h اندونزی
205/50R16 87=545kg V=240km/h اندونزی
205/55R16 91=615kg V=240km/h اندونزی
225/50R16 92=630kg W=270km/h اندونزی
225/55R16 95=690kg W=270km/h اندونزی
205/50R17 93=650kg W=270km/h اندونزی
215/45R17 91=615kg W=270km/h اندونزی
215/50R17 91=615kg W=270km/h اندونزی
215/55R17 94=670kg V=240km/h اندونزی
225/45R17 94=670kg W=270km/h اندونزی
225/50R17 94=670kg W=270km/h اندونزی
225/55R17 97=730kg W=270km/h اندونزی
235/45R17 97=730kg W=270km/h اندونزی
235/55R17 99=775kg W=270km/h اندونزی
245/45R17 95=690kg W=270km/h اندونزی
215/45R18 93=650kg Y=300km/h اندونزی
225/40R18 92=630kg Y=300km/h اندونزی
225/45R18 91=615kg W=270km/h اندونزی
225/50R18 95=690kg W=270km/h اندونزی
235/40R18 95=690kg Y=300km/h اندونزی
235/45R18 94=670kg W=270km/h اندونزی
235/50R18 101=825kg W=270km/h اندونزی
245/45R18 96=710kg Y=300km/h اندونزی
245/40R19 94=670kg Y=300km/h اندونزی
245/45R19 98=750kg Y=300km/h اندونزی
245/45R20 103=875kg Y=300km/h اندونزی
275/40R20 106=950kg Y=300km/h اندونزی