جی تی رادیال

مشخصات فنی تایر

نام طرح انگلیسی تایر:

GT Radial

نام برند:

نیاز به تویوب:

ندارد

مناسب برای خودروهای:

فصل:

-

توضیحات:

-

اشتراک گذاری در:

جدول سایزبندی

185/65R14 86=530kg H=210km/h اندونزی
195/60R15 88=560kg H=210km/h اندونزی
195/65R15 91=615kg H=210km/h اندونزی
205/65R15 94=670kg H=210km/h اندونزی
205/55R16 91=615kg H=210km/h اندونزی
205/60R16 92=630kg V=240km/h اندونزی
215/55R16 93=650kg H=210km/h اندونزی
215/60R16 95=690kg V=240km/h اندونزی
215/60R16 95=690kg H=210km/h اندونزی
215/65R16 98=750kg H=210km/h اندونزی
215/65R16 100=800kg T=190km/h اندونزی
235/60R16 100=800kg H=210km/h اندونزی
215/50R17 95=690kg V=240km/h اندونزی
215/55R17 94=670kg V=240km/h اندونزی
215/60R17 96=710kg H=210km/h اندونزی
225/50R17 94=670kg V=240km/h اندونزی
225/50R17 94=670kg V=240km/h اندونزی
225/55R17 97=730kg V=240km/h اندونزی
225/60R17 99=775kg H=210km/h اندونزی
225/65R17 102=850kg H=210km/h اندونزی
235/55R17 99=775kg H=210km/h اندونزی
235/60R17 102=850kg T=190km/h اندونزی
235/65R17 104=900kg H=210km/h اندونزی
225/50R18 95=690kg T=190km/h اندونزی
225/60R18 100=800kg V=240km/h اندونزی
235/55R18 100=800kg H=210km/h اندونزی