جی تی رادیال

مشخصات فنی تایر

نام طرح انگلیسی تایر:

GT Radial

نام برند:

نیاز به تویوب:

ندارد

مناسب برای خودروهای:

فصل:

-

توضیحات:

-

اشتراک گذاری در:

جدول سایزبندی

175/70R12 80=450kg H=210km/h -
135/80R13 70=335kg T=190km/h -
145/70R13 71=345kg T=190km/h -
145/80R13 75=387kg T=190km/h -
155/65R13 73=365kg T=190km/h -
155/70R13 75=387kg T=190km/h -
155/80R13 79=437kg T=190km/h -
165/65R13 77=412kg T=190km/h -
165/70R13 79=437kg T=190km/h -
165/80R13 83=487kg T=190km/h -
175/60R13 77=412kg H=210km/h -
175/65R13 80=450kg T=190km/h -
175/70R13 82=485kg H=210km/h -
185/60R13 80=450kg H=210km/h -
185/70R13 86=530kg H=210km/h -
155/65R14 75=387kg T=190km/h -
165/65R14 79=437kg T=190km/h -
165/70R14 85=515kg T=190km/h -
175/65R14 86=530kg T=190km/h -
175/70R14 84=500kg H=210km/h -
185/60R14 82=485kg H=210km/h -
185/65R14 86=530kg H=210km/h -
185/70R14 88=560kg H=210km/h -
185/80R14 91=615kg S=180km/h -
195/60R14 86=530kg H=210km/h -
195/65R14 89=582kg H=210km/h -
195/70R14 91=615kg H=210km/h -
175/60R15 81=462kg H=210km/h -
175/65R15 84=500kg H=210km/h -
185/60R15 88=560kg H=210km/h -
185/65R15 88=560kg H=210km/h -
195/60R15 88=560kg H=210km/h -
195/65R15 91=615kg H=210km/h -
205/60R15 91=615kg H=210km/h -
205/65R15 94=670kg H=210km/h -
205/70R15 96=710kg T=190km/h -
215/65R15 96=710kg H=210km/h -
205/60R16 92=630kg H=210km/h -
205/65R16 95=690kg H=210km/h -
215/60R16 95=690kg H=210km/h -