جی تی رادیال

مشخصات فنی تایر

نام طرح انگلیسی تایر:

GT Radial

نام برند:

نیاز به تویوب:

ندارد

مناسب برای خودروهای:

فصل:

-

توضیحات:

-

اشتراک گذاری در:

جدول سایزبندی

31x10.5R15 109=1030kg S=180km/h اندونزی
215/85R16 115=1215kg S=180km/h اندونزی
215/85R16 112=1120kg S=180km/h اندونزی
235/70R16 104=900kg T=190km/h اندونزی
235/85R16 120=1400kg S=180km/h اندونزی
235/85R16 116=1250kg S=180km/h اندونزی
245/75R16 116=1250kg S=180km/h اندونزی
245/75R16 120=1400kg S=180km/h اندونزی
265/70R16 111=1090kg T=190km/h اندونزی
265/75R16 120=1400kg S=180km/h اندونزی
265/75R16 123=1550kg S=180km/h اندونزی
285/75R16 126=1700kg R=170km/h اندونزی
285/75R16 123=1550kg R=170km/h اندونزی
245/65R17 105=925kg T=190km/h اندونزی
245/70R17 108=1000kg T=190km/h اندونزی
265/65R17 110=1060kg T=190km/h اندونزی
265/70R17 121=1450kg S=180km/h اندونزی
265/70R17 113=1150kg T=190km/h اندونزی
265/70R17 118=1320kg S=180km/h اندونزی
285/70R17 118=1320kg S=180km/h اندونزی
285/70R17 121=1450kg S=180km/h اندونزی