تماس با جی تی رادیال

آیین نامه تایرهای خسارتی

چنانچه هر یک از محصولات مجموعه پی تی سی گروپ توسط کارشناس، مورد تایید اشکال فنی ناشی از مراحل ساخت تایر قرار گیرد از تاریخ تولید آن تا پنج سال مشمول جبران خسارت می شود. توجه داشته باشید تایرهایی که کارکرد آنها بالای ۷۰% و یا اینکه آج باقیمانده آنها به شاخص کارکرد (TWI) برای تایرهای سواری ۱٫۶ میلیمتر و تایرهای وانتی ۲٫۴ میلیمتر، رسیده باشد مشمول خسارت نمی باشند.

چنانچه محصولات مجموعه ما توسط شخص مصرف کننده تعمیر و یا روکش شود شامل قانون پرداخت خسارت نمی شوند همچنین تایرهایی که شماره سریال آن ها مخدوش شده و غیرقابل تشخیص هستند نیز شامل قانون پرداخت خسارت نمی شوند.

منبع رسیدگی به امور خسارت تایرهای مرجوعی، آیین نامه جبران خسارت تایر که توسط اداره استاندارد تهیه شده می باشد. مصرف کنندگان محترم چنانچه قصد استفاده از خدمات گارانتی برای تایر مرجوع خود را دارند باید به نماینده فروش مراجعه و مطابق با درتورالعمل رسیدگی به شکایت عمل نمایند.

Buildings

لازم به ذکر است عیوبی که علت بروز آنها استفاده نادرست و یا سرویس غیرحرفه ای تشخیص داده شوند مشمول پرداخت خسارت نمی شوند. به همین علت توصیه می شود در نگهداری تایر دقت لازم را داشته باشید و همچنین برای بالا بردن طول عمر مفید تایر و صرفه جویی در مصرف سوخت هر ماه فشار باد تایر را چک کنید.

در این بخش تعدادی از عیوبی که به علت استفاده نادرست از تایر بوجود آمده و مشمول پرداخت خسارت نمی شوند عنوان شده است:

 • بالج یا برآمدگی دیواره تایر که مسبب آن ضربه و برخودر جسم تیز به تایر است و موجب شکستگی و از هم گسیختگی نخ های تایر از داخل می باشد.
 • حرکت تایر هنگامی که کم باد و یا پنچی باشد.
 • کلیه عیوبی که به علت هم محور نبودن تایرها در محورهای گوناگون بوجود آمده است.
 • شکستن و یا ترک برداشتن لبه بالای رینگ و دیواره تایر که به سبب کم بادی شدید، حمل بار بیشتر از ظرفیت تایر و حرکت های ناگهانی و دریفت های پی در پی.
 • تنظیم نادرست زاویه های چرخ همچون : کمبر، کستر، سر به داخل (toe-in) و سر به بیرون (toe-out) چرخ ها که کلیه آنها سبب فرسودگی ناهماهنگ رویه تایر می شوند.
 • عملکرد نادرست سیستم ترمزگیری خودرو: همچون درام تابدار(کاسه چرخ تابدار) که سبب می شود یک ناحیه خاص از رینگ و لاستیک با کاسه چرخ بیشتر درگیر شود و همین امر باعث ساییدگی رویه تایر در همان قسمت و یا قفل شدن ترمز می شود.
 • آسیب دیدن بخش های طوقه تایرهای بدون تیوب (تیوبلس) به علت نصب غیرحرفه ای تایر بر روی رینگ با ابزار دستی همچون تایلیور و بدون استفاده از دستگاه خارج کننده رینگ.
 • صدمه دیواره تایر همچون بریدگی بر اثر اصابت اشیاء تیز و برنده، ، موانع و دست انداز ویا گودال های خیابان و جاده حین رانندگی.
 • صدماتی که بر اثر استفاده از رینگ غیر استاندارد به تایر وارد می شود.
 • صدماتی که بر اثر تماس تایر با مواد شیمیایی و نفتی بوجود آمده است.
 • سایش های ناهماهنگ ویک طرفه تایر و یا سایش قسمت آج میانی تایر، ھمچنین پله کردن آج تایر که به سبب عدم تنظیم درست باد تایر یا عدم تنظیم صحیح محورها بوجود آمده باشد و یا هر نوع نقص فنی در جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو.

لازم به ذکر است که میزان خسارت تایرهای مورد تایید کارشناسان جهت پرداخت خسارت طبق فرمول زیر محاسبه و پرداخت می گردد.

(قیمت خرید x درصد سایش آج لاستیک) - قیمت خرید = مبلغ خسارت لاستیک توجه: این فرمول برای کارکرد ھای بالای ۷۰% تایر قابل اجرا نمی باشد و حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری تعیین وضعیت تایر معیوب وجبران خسارت انجام خواھد شد.

دانلود فرم تایر خسارتی